Check berekening LIV en LKV

9 maart 2020

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

LIV en LKV Voor werknemers met een gemiddeld uurloon tussen € 10,05 en € 12,58 in 2019 kunt u recht hebben op het lage-inkomensvoordeel. Bij een uurloon van € 10,05 t/m € 11,07 bedraagt de tegemoetkoming € 1,01 per uur en maximaal € 2.000 per werknemer per jaar. Bij een uurloon van € 11,08 t/m € 12,58 is de tegemoetkoming € 0,51 per uur, met een maximum van € 1.000 per jaar.

Let op! Een belangrijke voorwaarde is dat de werknemer in 2019 minstens 1.248 verloonde uren heeft.

Loonkostenvoordeel (LKV)

Ook als u als werkgever voor het jaar 2019 voor werknemers recht heeft op het loonkostenvoordeel, ontvangt u hiervan uiterlijk 15 maart een berekening. Het LKV is een tegemoetkoming in de loonkosten van oudere en arbeidsbeperkte werknemers. Het LKV kan maximaal € 3,05 per uur bedragen en maximaal € 6.000 per jaar.

Let op! Als u recht heeft op het LIV, hoeft u hiervoor niets te doen; u krijgt dit automatisch toegewezen. Voor het LKV moet u een aanvraag indienen en over een zogenaamde doelgroepverklaring beschikken.

Check de berekening

De Belastingdienst leidt de tegemoetkoming af uit uw loonaangifte. Bij fouten kunt u dit via een correctie nog tot 1 mei van dit jaar herstellen.

Bron: SRA