Actueel

WOZ-waarde van een recreatieterrein?

Wettelijke definitie Onroerende zaken die, naar de omstandigheden beoordeeld, één terrein vormen voor verblijfsrecreatie en ook als zodanig worden geëxploiteerd, moeten volgens de…

Lees meer