Overbruggingskrediet startup en scale-up van start

28 april 2020

Bestaande regelingen onvoldoende

LaptopGenoemde categorie bedrijven zijn tot nu toe veelal met eigen vermogen, zoals ingehouden winst, of risicodragend vermogen gefinancierd. Ze kunnen maar beperkt gebruik maken van de tot nu toe beschikbaar gestelde kredietfaciliteiten vanwege de coronacrisis.

Bijdrage aandeelhouders verwacht

De leningen die de ROM’s gaan verstrekken variëren tussen de € 50.000 en € 2.000.000. Bij bedragen boven de € 250.000 wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders.

Rente 3%

De leningen worden verstrekt tegen een rente van 3%. Leningen boven € 500.000 betalen ook een zogenaamde premium van 2% per jaar. De looptijd van de leningen is drie jaar, maar er kan tussentijds boetevrij worden afgelost.

Het streven is om aanvragen voor een lening tot € 500.000 binnen vier tot negen werkdagen af te handelen. Voor aanvragen boven de € 500.000 is het streven om binnen drie werkweken tot een definitief besluit te komen.

Niet voor iedere branche

Bepaalde branches zijn van de regeling uitgesloten. Het betreft retail, horeca en kleine zakelijke dienstverlening. Ook zelfstandige ondernemers komen niet voor de kredietfaciliteit in aanmerking. Genoemde bedrijven kunnen namelijk ook bij een gewone bank of bij Qredits terecht.

Bron: SRA